Gallwch weld rhestr lawn o'r holl swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Abertawe ar ein tudalen swyddi ar wefan y Brifysgol. 

Os hoffech wneud cais am un o'r swyddi a hysbysebir, dewiswch 'Ymgeisio am y swydd' ar ddiwedd yr hysbyseb perthnasol. Bydd hyn yn mynd â chi i'n tudalen hysbysiad preifatrwydd ac argymhellwn eich bod yn darllen hon yn gyntaf.