Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i'ch helpu i fod yn gwbl ymwybodol o'ch holl ddewisiadau wrth gynllunio ar gyfer genedigaeth plentyn a rheoli absenoldeb yn y flwyddyn gyntaf. Dylid darllen y canllaw hwn am absenoldeb mamolaeth wrth ochr gweithdrefnau'r Brifysgol ar Dadolaeth a Rhannu Absenoldeb Rhieni, i sicrhau eich bod yn deall yr holl opsiynau sydd ar gael i chi a'ch teulu.

Mae'r canllaw hwn yn egluro faint o absenoldeb y cewch chi os byddwch yn feichiog ac yn dymuno cymryd cyfnod o absenoldeb mamolaeth, ac mae hefyd yn ateb cwestiynau cyffredin.

Gwybodaeth bellach a dogfennau i'w lawrlwytho

Am ragor o wybodaeth am gymryd absenoldeb mamolaeth, yn ogystal â manylion am absenoldeb arall y bydd gennych, o bosibl, hawl iddo:

Cwestiynau Cyffredin Staff Beichiog

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynghylch cyfnod mamolaeth nas atebir isod, cysylltwch â'ch Swyddog Adnoddau Dynol dynodedig.