Mae gennych hawl i gyfnod o absenoldeb os byddwch yn mabwysiadu plentyn, neu'n cael plentyn trwy drefniant gyda mam fenthyg. Mae'r canllaw hwn yn esbonio faint o amser gewch chi, a'r tâl y bydd gennych hawl i'w dderbyn.

 • Cewch gymryd hyd at 52 wythnos o absenoldeb mabwysiadu, faint bynnag yw hyd eich gwasanaeth gyda'r Brifysgol.
 • Bydd absenoldeb mabwysiadu ar gael ar gyfer:
  • Aelodau o staff sy'n mabwysiadu plentyn yn unigol.
  • Un aelod o bâr, o ba ryw bynnag, lle mae pâr yn mabwysiadu plentyn ar y cyd.
 • Os ydych chi'n bâr sy'n mabwysiadu plentyn ar y cyd, rhaid i chi benderfynu pwy gaiff yr absenoldeb â thâl. Mae’n bosibl y bydd gan eich partner (boed yn ddyn neu'n fenyw) hawl i gyfnod tadolaeth â thâl.
 • Hefyd, cewch benderfynu dod yn ôl o'ch cyfnod absenoldeb yn gynnar, a dewis rhannu'r absenoldeb rhieni â'ch partner.
 • Os ydych chi wedi gweithio'n ddi-dor i'r Brifysgol am 52 wythnos neu fwy, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer Cynllun Tâl Mabwysiadu'r Brifysgol, sy'n cynnig cyflog llawn am hyd at 8 wythnos, a hanner cyflog am hyd at 16 wythnos.
 • Bydd gennych hawl, hefyd, i dderbyn Tâl Mabwysiadu Statudol am 39 wythnos.
 • Os nad ydych yn gymwys o dan Gynllun Tâl Mabwysiadu'r Brifysgol, ond rydych wedi gweithio i'r Brifysgol am o leiaf 26 wythnos yn ddi-dor, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i dderbyn Tâl Mabwysiadu Statudol am 39 wythnos, gan ddibynnu ar eich cyflog.

Rhagor o wybodaeth am Absenoldeb Mabwysiadu

Gwybodaeth Gysylltiedig

 • Absenoldeb Mamolaeth
 • Absenoldeb Tadolaeth/Partner
 • Rhannu Absenoldeb Rhieni