Coronafeirws: y diweddaraf

Ar eich diwrnod cyntaf bydd angen i chi ddefnyddio rhai gwasanaethau ar y campws, megis cael eich Cerdyn Adnabod Staff. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth i'ch helpu ar ddechrau eich cyflogaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

I'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau amrywiol, defnyddiwch y mapiau campws isod:

Cynllun o gampws Singleton

Cynllun o gampws Singleton

Cynllun Campws y Bae

Cynllun Campws y Bae

Beth sydd angen i chi ei wybod

Cardiau Adnabod Staff

At ddibenion diogelwch, rhoddir Cerdyn Adnabod Staff i holl weithwyr y Brifysgol. Byddwch yn derbyn eich Cerdyn Adnabod yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth (rhif 7 ar fap Campws Parc Singleton). Ewch i Ddesg Fenthyca’r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth rhwng 10:00 a 12:00 neu rhwng 14:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dylech fynd â’r llythyr hwn a dull adnabod â llun gyda chi fel modd o'ch adnabod.

Er mwyn cael mynediad i'r adeiladau perthnasol a'r rhwystrau i feysydd parcio'r campws â'ch Cerdyn Staff, ewch i'r Dderbynfa Ystadau a Chyfleusterau ar bedwerydd llawr Tŷ Undeb gyda'ch Cerdyn Adnabod Staff a'ch llythyr penodi, neu e-bostiwch cardaccess@abertawe.ac.uk.

Parcio a Theithio

Os hoffech barcio ar y campws, mae angen trwydded barcio arnoch o Dderbynfa Ystadau a Chyfleusterau ar bedwerydd llawr Tŷ Undeb (rhif 18 ar fap Campws Parc Singleton).

Am ragor o fanylion am drwydded barcio, rhannu ceir a chynlluniau tocyn bws i staff, yn ogystal â threfniadau teithio i Gampws newydd y Bae, gweler yr wybodaeth berthnasol yma gan y Swyddfa Ystadau.

Pensiynau

Cewch eich cynnwys yng Nghynllun Pensiwn Prifysgol Abertawe yn awtomatig ar ddechrau eich cyflogaeth yn y Brifysgol. Os nad ydych am fod yn rhan o'r Cynllun, ffoniwch Jane Hurford, y Swyddog Blwydd-daliadau, ar estyniad 5353 i drafod hyn a materion eraill yn ymwneud â phensiynau.

Eich Cyfeiriad E-bost Prifysgol Abertawe

Dylai'ch rheolwr llinell drefnu creu eich cyfeiriad e-bost. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch creu eich cyfeiriad e-bost, siaradwch â'ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf. Fel arall, gallwch siarad â'r Tîm Cymorth TG yn y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth.