Adolygiadau Blynyddol a Dros Dro

plant

Pwrpas

Cefnogir y diwylliant Galluogi Perfformiad gan weithredu system Adolygu Datblygiad Proffesiynol ar-lein, gyda'r disgwyl y bydd 100% o staff cymwys yn cael dau gyfarfod Adolygiad Proffesiynol y flwyddyn.

  • Adolygiad Datblygiad blynyddol, a fydd yn rhoi cyfle ffurfiol i'r aelod staff a'i Reolwr Llinell fyfyrio am yr hyn a gyflawnwyd ac i ba safon dros y 12 mis blaenorol. Bydd hefyd yn gyfle i edrych ymlaen a gwneud cynlluniau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Dylai'r adolygiad ganolbwyntio ar gydnabod lle mae disgwyliadau wedi'u bodloni neu lle rhagorwyd arnyn nhw a herio lle na chawsant eu cyflawni.
  • Bydd adolygiad dros dro yn ffurfioli adborth rheolaidd a sesiynau hyfforddi anffurfiol.

Lle bynnag y bo modd, bydd Gwybodaeth Rheoli yn cael ei defnyddio o fewn proses yr Adolygiad Datblygiad Proffesiynol i roi adborth unigol ar berfformiad.

  • O’r Adolygiadau Dros Dro a gwblhawyd yn 2019, cyflawnodd pob ardal 100%
  • O’r Adolygiadau Blynyddol a gwblhawyd yn 2018, cyflawnodd 15 maes 100%
  • O’r Adolygiadau Dros Dro a gwblhawyd yn 2018, cyflawnodd 14 maes 100%
  • O’r Adolygiadau Blynyddol a gwblhawyd yn 2017, cyflawnodd 17 maes 100%

Cysylltiadau Defnyddiol

Os oes gennych ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Tîm Trawsnewid Hyblyg Ffôn: (01792) 606141