Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Ar hyn o bryd, rydym yn dymuno penodi arweinydd neilltuol i swydd Cofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu

Cyflog: Cystadleuol
Lleoliad: Abertawe. Gellir hefyd ystyried trefniadau gweithio hyblyg

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi ers 1920. Rydym yn ffynnu ar archwilio a darganfod ac yn ymrwymedig i drawsnewid bywydau a dyfodol pobl drwy ddarparu amgylchedd academaidd ardderchog ynghyd â chydbwysedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil o'r radd flaenaf, ysgogi symudedd cymdeithasol a chyflawni effaith wedi'i galluogi gan ein cydweithrediadau rhanbarthol a byd-eang. Rydym wedi mwynhau cyfnod o dwf aruthrol, sydd wedi cael ei adlewyrchu yn y safonau uchaf o brofiad i'n myfyrwyr.

Dyma gyfnod o gyfle gwych i Abertawe, ac rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig a fydd yn arwain ein trawsnewidiad ac yn helpu i gyflawni uchelgeisiau beiddgar y Brifysgol. Byddwch yn cefnogi'r Is-ganghellor wrth arwain a rheoli'r Brifysgol, gan wneud cyfraniad allweddol at gyfeiriad strategol a llunio penderfyniadau ar draws holl weithgareddau’r sefydliad.

Bydd gennych angerdd am wneud gwahaniaeth a ffocws cryf ar berfformiad a chyflawni rhagoriaeth. Bydd gennych brofiad sylweddol o arweinyddiaeth strategol ac arwain pobl mewn Addysg Uwch ynghyd â hanes o ddefnyddio meddylfryd arloesol i ddatblygu a gweithredu strategaethau ar gyfer sefydliad mawr a chymhleth, gan greu diwylliant sy'n cyflawni canlyniadau rhagorol drwy bobl, ac arwain newid trawsnewidiol i ysgogi rhagoriaeth gwasanaeth. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol neilltuol a'r gallu i feithrin perthnasoedd o gyd-ymddiriedaeth.

Mae cydweithwyr o gefndiroedd BAME wedi'u tangynrychioli ym Mhrifysgol Abertawe mewn swyddi arweinyddiaeth uwch. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd BAME.

Dyddiad cau 17.00 ddydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais am y swydd hon trwy wefan Veredus gan ddyfynnu’r cyfeirnod 2133

Gweld y rôl

GWELD CYFLEOEDD ERAILL

Gweld y rhestr o swyddi gwag eraill 

Gweld rolau eraill