Cydbwyso Cyflog Rhwng y Rhywiau

balancing rocks/creigiau cydbwyso

Rydym wedi ymrwymo ym Mhrifysgol Abertawe i sicrhau tegwch a chyfleoedd cyfartal i bob un o'n cydweithwyr.

Mynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw un o'n prif flaenoriaethau. Rydym yn gwybod bod llawer i'w wneud o hyd yn ein sefydliad ac yn ein diwydiant yn gyffredinol. Dyma'r rheswm ein bod yn edrych am ffyrdd i leihau'r bwlch a monitro ein cynnydd yn rheolaidd, ac mae'n bwysig inni ein bod yn onest o ran sut rydym yn cymharu ag eraill.

Mae ein cydweithwyr yn werthfawr iawn i ni ac rydym yn gwybod eu bod wrth wraidd ein llwyddiant a'n huchelgeisiau. Byddwn yn parhau â'n hymrwymiad i gynnig amgylchedd cefnogol iddynt lle nad oes gwahaniaethu annheg, ac sy'n galluogi staff i gyflawni eu potensial personol – mae hyn yn cynnwys lleihau ein bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Byddwn yn parhau i fod yn rhagweithiol ac yn arloesol wrth ddilyn gweithgareddau amrywiol i leihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Bydd hyn yn cynnwys cynnal ein statws Athena SWAN drwy gefnogi pob Coleg ac Ysgol i ennill eu dyfarniadau eu hunain ac annog mwy o fenywod i wneud cais am swyddi uwch ym Mhrifysgol Abertawe. 

Data ar gov.uk

Adroddiad 2019/20 am Gyflogau'r Rhywiau, ar gov.uk
Adroddiad 2018/19 am Gyflogau'r Rhywiau, ar gov.uk