Tîm cydymffurfiaeth

Mae'r tîm Cydymffurfiaeth

Mae Tîm Cydymffurfio’r Brifysgol yn rhan o Swyddfa’r Is-Ganghellor. Mae’n gyfrifol am ddarparu cymorth proffesiynol a chyfrifoldebau cydymffurfio yn y meysydd canlynol:

· Gwarchod Data a Rhyddid Gwybodaeth;

· Rheoliadau mewnfudo;

· Yr Iaith Gymraeg.

Diogelu data

Cyfarfod y tîm

Bev

Bev Buckley

Swyddog cydymffurfio brifysgol am ddiogelu data a rhyddid gwybodaeth

Phone: 01792 60 (6281)

Email: b.y.buckley@swansea.ac.uk

Teresa

Teresa Rhys-Thomas

Cynorthwyydd cydymffurfiaeth brifysgol am ddiogelu data a rhyddid gwybodaeth

Phone: 01792 60 (6107)

Email: t.c.rhys-thomas@swansea.ac.uk

Tîm iaith Gymraeg

Cyfarfod y tîm iaith Gymraeg

Nia

Nia Besley 

Swyddog polisi a hyrwyddo'r Gymraeg

Phone: 01792 60 (6751)

Email: n.e.besley@swansea.ac.uk

Emily

Emily Hammett

Swyddog polisi a hyrwyddo'r Gymraeg

Phone: 01792 60 (6743)

Email: e.r.w.hammett@swansea.ac.uk