Mae'r tîm llywodraethu

Tîm llywodraethu

Mae Tîm Llywodraethu’r Brifysgol yn rhan o Swyddfa’r Is-ganghellor ac yn gyfrifol am gefnogi’r Cyngor, y Senedd, y Llys (corff rhanddeiliad y Brifysgol) ac ystod o bwyllgorau polisi a rheolaeth anacademaidd ynghyd â rheoli, monitro a datblygu seilwaith pwyllgorau’r brifysgol er mwyn rhoi cymorth wrth wneud penderfyniadau effeithiol.

Martin Lewis

Dr Martin Lewis

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llywodraethu

Ymunodd Martin â’r Brifysgol yn 1989. Daliodd swyddi yn y Swyddfa Dderbyniadau a’r Gofrestrfa Academaidd cyn symud i reoli meysydd perthnasol i lywodraethu yn 2003. Fel Llywodraethwr Gwasanaethau Llywodraethu, mae’n gyfrifol am staff y Gwasanaethau Proffesiynol yn Swyddfa’r Is-Ganghellor. Mae hefyd yn gyfrifol am ei Dimoedd Cydymffurfio, Cymorth Gweithredol a Gweithrediadau, Llywodraethu a Phwyllgorau, a Gwasanaethau Cyfreithiol. Mae Martin hefyd yn Ysgrifennydd corff llywodraethol y Brifysgol, ac yn Ysgrifennydd Gweinyddol y Brifysgol.

Phone: 01792 29 (5345)

E-mail: m.p.lewis@swansea.ac.uk

 

Louise Woollard

Louise Woollard

Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Llywodraethu

Ymunodd Louise â’r Brifysgol yn 2004. Mae ganddi gyfrifoldebau penodol ar gyfer Senedd a Llys y Brifysgol, ar gyfer rheoli a chynorthwyo pwyllgorau a chysylltu â’r Comisiwn Elusennau.

Phone: 01792 60 (2242)

E-mail: l.a.woollard@swansea.ac.uk

 

Nathalie

Nathalie Thomas

Cynorthwy-ydd Llywodraethu

Phone: 01792 60 (6742)

E-mail: n.e.m.thomas@swansea.ac.uk