Bywgraffiad

Cafodd Mrs Rosemary Morgan ei derbyn fel Cyfreithiwr y Goruchaf Lys ar 1 Medi 1969. Ers y dyddiad hwnnw bu’n gweithio mewn practis cyfreithiol preifat, lle mae hi’n arbenigo mewn cyfraith fasnachol. Bu’n Uwch Bartner mewn cwmni cyfreithiol cenedlaethol tan 2002 pan adawodd i sefydlu practis masnachol arbenigol yn Ne Cymru.

Roedd hi’n Uwch Bartner yn y cwmni hwnnw nes iddo gael ei ymgorffori yn 2005 pan ddaeth hi’n Gyfarwyddwr. Roedd Mrs Morgan yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn Awdurdod Iechyd Gorllewin Morgannwg rhwng 1992 a 1996; Ymddiriedolaeth GIG Glanymor rhwng 1996 a 1999; ac Ymddiriedolaeth GIG Abertawe rhwng 1998 a 2002. Ers 2005, mae Mrs Morgan wedi bod yn Gyfarwyddwr Cwmni Cyfreithiol Morgan LaRoche.

Bu'n Gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Canol Dinas Abertawe (corff ar y cyd rhwng y sector cyhoeddus a'r sector preifat a sefydlwyd i adfywio Canol Dinas Abertawe), o 2001 tan i'r corff hwnnw gael ei ddiddymu ym mis Mai 2013. Mae'n parhau'n aelod o Fforwm Abertawe, menter a sefydlwyd i greu cysylltiad ffurfiol rhwng Dinas a Sir Abertawe a'r gymuned busnes. Mae hi hefyd yn Aelod Bwrdd o Fwrdd DinasRhanbarth Bae Abertawe.

Mae Mrs Morgan wedi'i chyfethol yn aelod lleyg o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae hi hefyd yn aelod o Lys y Brifysgol, ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio.

(Yn gywir ym mis Gorffennaf 2014)