Bywgraffiad

Magwyd Elin Rhys yn Solfach, yng Nghaernarfon ac yn Llanelli. Ar ôl graddio mewn Biogemeg o Brifysgol Cymru Abertawe (fel yr oedd ar y pryd) ym 1978, bu'n gweithio fel gwyddonydd gydag Awdurdod Dŵr Cymru am bum mlynedd cyn dechrau gyrfa fel cyflwynydd teledu gyda HTV, BBC Schools ac S4C ym 1984.

Ym 1993 sefydlodd ei chwmni teledu ei hun er mwyn poblogeiddio gwyddoniaeth yn y cyfryngau, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Heddiw, mae Telesgop yn gwmni amlgyfrwng â'i bencadlys yn ninas Abertawe. Mae cynyrchiadau Telesgop – boed ar gyfer y teledu, y radio neu'r rhyngrwyd, yn Saesneg ac yn Gymraeg – wedi ennill bri ledled y byd. Cynyrchiadau diweddaraf y cwmni ar gyfer S4C yw Pobol Port Talbot, sy'n portreadu cymuned y dref a'i diwydiant dur enwog; Her yr Hinsawdd, sy'n ystyried newidiadau yn hinsawdd y byd, a'r effaith ar yr Ynys Las a'r Maldives yn benodol; a Ffermio, cyfres wythnosol materion cyfoes cefn gwlad ac amaethyddiaeth. Mae Telesgop yn cynhyrchu rhaglenni BBC Wales o Sioe Frenhinol Cymru a llawer o raglenni dogfen ledled Cymru. Cynhyrchiad rhwydwaith diweddaraf Telesgop oedd Music for Misfits: The History of Indie Music ar gyfer BBC Four, ac Edward the 8th’s Murderous Mistress ar gyfer Channel 4.

Mae Elin wedi adeiladu enw da cyhoeddus aruthrol ac mae parch mawr tuag at sylwadau a’i chyngor ar faterion megis arweinyddiaeth, cydraddoldeb yn y gweithle a'r iaith Gymraeg, a hynny 'r fath raddau y galwodd Llywodraeth Cymru arni i gadeirio Grŵp Gorchwyl a Gorffen 'Yr Iaith Gymraeg a Datblygu Economaidd', a gyhoeddodd ei argymhellion yn 2014.

Mae Elin yn aelod gweithgar o Gyngor y Brifysgol, wedi'i phenodi gan Lys y Brifysgol, ac mae'n gweithio gyda Bwrdd Strategol Academi Cyflogadwyedd y Brifysgol hefyd. Ym mis Gorffennaf 2016, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Anrhydeddus iddi gan y Brifysgol.