Bywgraffiad

Cafodd Mr John Mahoney ei addysg yng Ngholeg Illtyd Sant yng Nghaerdydd.  Mae'n Gyfrifydd Siartredig, ac enilodd Wobr y Sefydliad am y Papur Cyfrifeg gorau.  Cafodd ei gyflogi'n Uwch Reolwr Coopers & Lybrand (PwC bellach), yn Gyfarwyddwr Cyllid a Masnach yn Lye Spencer Steel Services Limited ac yna'n Brif Swyddog Gweithredol Afon Tinplate Limited.  Bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp Biotal Limited hefyd.

Roedd Mr Mahoney yn sylfaenydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Tectonic International Limited, ac enillodd wobr Allforiwr Cymreig y Flwyddyn bedair blynedd ar ôl i'r cwmni ddechrau masnachu. Mae bellach wedi ymddeol fel Ymgynghorydd Rheoli hunangyflogedig (gyda chyfrifoldebau adfer cwmnïau, mentora busnesau bach a chanolig (BBaChau), twf busnesau etc.); ac fel Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu Abertawe. Mr Mahoney yw Is-lywydd Clwb Golff Pennard ac mae ei ddiddordebau'n cynnwys golff, rygbi a drama amatur.

Mae Mr Mahoney yn aelod lleyg wedi'i gyfethol o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae'n aelod o Lys y Brifysgol hefyd, ac yn aelod lleyg wedi'i gyfethol o'r Pwyllgor Archwilio.