Bywgraffiad

Ganwyd a magwyd Dr Debra Evans-Williams yng Nghastell-nedd, a dychwelodd yno oddeutu pymtheng mlynedd yn ôl wedi gweithio mewn swyddi lefel uwch mewn sawl gwlad ledled y byd. Mae Debra yn byw yno gyda'i phartner a'i theulu. Ei diddordebau yw marchogaeth, ac mae'n gefnogwr rygbi angerddol. Mae'n gyfranddaliwr Clwb Rygbi'r Gweilch ac mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd. Mae galw am Debra fel siaradwr cyhoeddus, o siarad am greu a datblygu model busnes dosbarthu i fod y fenyw gyntaf i'w phenodi i fwrdd clwb rygbi proffesiynol.

Mae Debra yn wraig fusnes flaenllaw ac mae'n ymgynghori â chwmnïau yn y Deyrnas Unedig, yn Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau. Mae wedi cael nifer o uwch swyddi ac wedi gweithio ar lefel reoli yn rhai o gwmnïau mwyaf adnabyddus y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Confused.com a Tesco Compare. Hi oedd Menyw Arloesol Cymru yn 2006, a chafodd ei chydnabod yn un o’r 200 o brif wragedd busnes y Deyrnas Unedig gan y Frenhines ym mis Chwefror 2007. Mae'n noddwr ac yn fentor ar gyfer yr Academi Entrepreneuriaid Ifainc ym Mhrifysgol Abertawe. Ym mis Ebrill 2016 fe'i penodwyd fel cadeirydd Gyrfa Cymru am dair blynedd, ac mae'n ymddiriedolwr Sefydliad Alacrity, gan weithio'n agos gyda'r Athro Simon Gibson a Syr Terry Matthews.