Prifysgol o safon fyd-eang

Prifysgol o safon fyd-eang

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae Prifysgol Abertawe wedi profi cyfnod o dwf rhyfeddol a’r ydym wedi cyflawni ein huchelgais i fod yn y 30 uchaf o brifysgolion ymchwil, gan neidio yn nabl cynghrair Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i safle 26 yn y DU o safle 52 yn 2008.

Yn ogystal â hyn, mae Rhaglen Datblygu Campws uchelgeisiol yn mynd rhagddi’n dda - un o brosiectau economi wybodaeth fwyaf gwledydd Prydain sydd ymhlith y pump mwyaf yn Ewrop

Mae'n golygu creu Campws y Bae, datblygiad newydd sbon gwerth £450 miliwn ar y ffordd i mewn i'r ddinas o'r dwyrain, ynghyd â gweddnewid campws presennol Parc Singleton.

Mae campws cymunedol amlddiwylliannol deuol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

Gan aros yn ffyddlon i weledigaeth ei sylfaenwyr diwydiannol yn 1920, bydd Prifysgol Abertawe yn:

Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gydag ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, sy'n cydweithio’n fyd-eang, ac sy'n adnabyddus yn rhyngwladol;

Darparu profiad myfyrwyr eithriadol, gydag addysgu o’r safon uchaf a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer, gyda graddedigion â meddwl byd-eang sy’n barod i gyflawni’n rhagorol yn bersonol ac yn broffesiynol.

Defnyddio ei chryfder ymchwil, ei chysylltiadau â diwydiant, a'i dylanwad byd-eang i yrru twf economaidd, i fagu ffyniant, i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru, ac i gyfrannu at iechyd, hamdden, a lles ei dinasyddion.


Gallwch hefyd ddarllen mwy am hanes ac uchelgeisiau'r Brifysgol, a sut y caiff ei rheoli.