Prifysgol Iach

Prifysgol Abertawe - y Brifysgol Iach Gyntaf yng Nghymru

HUG Wheel Welsh

Grŵp Prifysgol Iach

Sefydlwyd 'Grŵp Prifysgol Iach' (HUG) Prifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2011 ar ôl enwi Abertawe’n ail Ddinas Iach dynodedig Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yng Nghymru. Wedi'i seilio ar fodel genedlaethol Prifysgolion Iach Lloegr, bwriad HUG yw darparu amgylchedd hwyluso ar gyfer mabwysiadu dull prifysgol gyfan tuag at iechyd a lles.

Mae'r Grŵp yn dod ag ystod o bobl ynghyd o ar draws y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd a gyda phartneriaid allanol er budd cymuned gyfan y Brifysgol. Mae ymchwil, datblygu polisïau a darpariaeth gwasanaethau wedi'u cysylltu dan thema gyffredin sydd wedi'i thanategu gan werthoedd amrywiaeth, cynwysoldeb a chynaliadwyedd. Mae'r grŵp yn gweithio i ddatblygu sgiliau personol, creu amgylcheddau cefnogol a chynaliadwy, adeiladu polisi iach, cryfhau gweithredoedd cymunedol a datblygu gwasanaethau iechyd a lles.

Mae gwaith cynnar y Grŵp yn cynnwys  polisïau ar y cyd rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr ar gyffuriau ac alcohol; rhaglen gyfeirio ymarfer corff rhwng Canolfan Iechyd y Brifysgol, y Ganolfan Chwaraeon a Gwasanaethau Lles i Fyfyrwyr; swydd Cyswllt Cymunedol newydd mewn partneriaeth â Dinas a Sir Abertawe, Heddlu De Cymru, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Choleg Gŵyr a Phrosiect Lles Staff.

Mae Prifysgol Abertawe'n falch o fod yn brifysgol y mae ei haddysgu wedi'i harwain gan ymchwil ac wedi'i gyrru gan ymarfer. Mae HUG yn gobeithio sicrhau bod ymchwil hefyd yn hysbysu'r gwaith o ddarparu gwasanaethau proffesiynol. Mae Ymchwil Berthnasol yn cynnwys y Prosiect Myfyrwyr sy'n Weithwyr Rhyw ac astudiaeth ar Effaith Seicolegol Gwahaniaethol y Rhyngrwyd ar Bobl sy'n Gaeth i'r Rhyngrwyd

"Mae Prifysgol Iach yn ceisio creu amgylchedd dysgu a diwylliant trefniadol sy'n gwella iechyd, lles a chynaliadwyedd ei chymuned ac sy'n galluogi i bobl gyrraedd eu potensial yn llawn." Prifysgolion Iach (2010).

HUG Wave Welsh