Popeth yn Gymraeg

Gweithio mewn Dwy Iaith

Mae dyletswydd ar bob aelod staff y Brifysgol i gydymffurfio â’n Cynllun Iaith Gymraeg. Isod gallwch weld enghreifftiau o sut mae ein staff yn gwneud hynny, boed yn Gymry Cymraeg ai peidio. Cliciwch ar yr astudiaethau achos i ddarllen rhagor, a chofiwch fod llawer o adnoddau ar gael i helpu staff i gydymffurfio.

Hoffech chi ddysgu neu wella'ch Cymraeg?

Hoffech chi ddysgu neu wella’u Cymraeg?  Mae Cymraeg i Oedolion yn cynnig cyrsiau amrywiol, ac mae cynllun mentora’r Brifysgol yn rhoi cyfle ei bobl ehangu eu sgiliau ymhellach. Cysylltwch â’r Swyddogion Polisi a Hyrwyddo’r Gymraeg am fanylion.