Cymorth Cymraeg i Fyfyrwyr

Astudio yn y Gymraeg

Erbyn hyn mae'r cyfleoedd i astudio yn Gymraeg yn well nag erioed. Gallwch astudio amrywiaeth eang o bynciau yn rhannol neu’n gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.

Yn ogystal â hynny, mae croeso i chi gyflwyno gwaith cwrs neu sefyll arholiadau yn Gymraeg beth bynnag eich pwnc - hyd yn oed os nad ydych yn dilyn cwrs neu fodiwl cyfrwng Cymraeg. Yr unig eithriadau yw gwaith sydd wedi ei seilio ar eich gwybodaeth o iaith arall. Rhaid cyflwyno cais i'ch Coleg drwy lenwi'r ffurflen hon:

https://intranet.swan.ac.uk/documents/welsh/Cyflwyno_gwaith_yn_Gymraeg.doc

Rhaid cyflwyno'r cais o fewn pedair wythnos o gofrestru ar y modiwl(au) perthnasol - neu wrth gofrestru os yw'r modiwl yn para llai na phedair wythnos. Mae gwybodaeth fanylach ar gael yn y Canllaw Academaidd.

Adnoddau Cymraeg

Cywiro eich Cymraeg

Mae pecyn i wirio eich sillafu a’ch gramadeg Cymraeg (‘spell check’) ar gael yn rhad ac am ddim ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol, ac yn gweithio mewn dogfennau Word.

Mae Cysill yn cywiro camsillafu, camgymeriadau gramadeg, treiglo a chamdeipio mewn dogfennau Cymraeg.  Mae Cysgair yn eiriadur arlein Cymraeg-Saesneg neu Saesneg-Cymraeg. Mae thesawrws Cymraeg ar gael hefyd.

Mae’r pecyn cyfan (o’r enw Cysgliad) fel arfer i’w gael yn Word, o dan y ddewislen ‘Add-Ins’ ar ben y sgrin. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â thîm ISS. 

Gosod eich porwr rhyngrwyd i'r Gymraeg

Er mwyn medru gweld rhai ffurflenni Cymraeg ar y fewnrwyd bydd angen i chi osod iaith eich porwr (“browser”) i’r Gymraeg yn Windows Explorer. I wneud hyn, agorwch Explorer, cliciwch ar ‘Tools’ ar ochr chwith uchaf y dudalen a dewis ‘Internet Options’ ar y ddewislen (hwn yw’r dewis olaf ar y rhestr). Yna dewiswch y botwm ‘languages’ ac yna ‘add’.  Nid yw 'Cymraeg/Welsh' ar gael yn y rhestr, ond gallwch deipio Welsh [cy-GB] yn y blwch, ac ychwanegu’r iaith hon.

Mwy o wybodaeth am newid iaith eich iPad neu ffôn symudol i’r Gymraeg ar gael yma gan gynnwys fideos ymarferol.

Byw a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg

Yn ein hadran Bywyd cewch fanylion am gael hyd i lety i fyfyrwyr Cymraeg, yn ogystal â'r digwyddiadau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.