Yr Athro Fonesig Jean Thomas

Bywgraffiad

Mae'r Athro'r Fonesig Jean Thomas yn Athro Emeritws Biocemeg Facrofoleciwlaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt a bu gynt yn Feistr Coleg St Catharine. Mae ei hymchwil wedi cyfrannu at ein dealltwriaeth o gromatin (y cymhlygyn proteinau a DNA sy'n ffurfio cromosomau) a'i rôl wrth rwystro ac actifadu genynnau. Ganed yr Athro'r Fonesig Jean Thomas yn Nhreboeth. Mynychodd Ysgol Uwchradd Llwyn-y-bryn ac enillodd Ysgoloriaeth y Wladwriaeth i barhau â'i haddysg ym Mhrifysgol Abertawe lle dyfarnwyd BSc a PhD mewn Cemeg iddi. Mae'r Athro Thomas yn Gymrawd y Gymdeithas Frenhinol, Academi’r Gwyddorau Meddygol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru, ac fe'i hetholwyd yn aelod o Sefydliad Bioleg Foleciwlaidd Ewrop ac Academia Europaea.  Mae wedi gwasanaethu ar sawl corff gwyddonol cenedlaethol, gan gynnwys y Cynghorau Ymchwil ac Ymddiriedolaeth Wellcome (fel Llywodraethwr) a bu'n aelod o Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Brydeinig am 10 mlynedd; bu hefyd yn Ysgrifennydd Bioleg ac yn Is-lywydd y Gymdeithas Frenhinol rhwng 2008 a 2013. Ar hyn o bryd, hi yw Llywydd y Gymdeithas Bioleg Frenhinol (tan fis Mai 2018) ac mae'n aelod o ymddiriedolwyr Sefydliad Wolfson. Mae hi wedi gwasanaethu fel un o Ddirprwy Is-gangellorion Prifysgol Caergrawnt.