Bywgraffiad

Ganwyd Syr Roger Jones yng Nghorwen, Sir Ddinbych, ac aeth i Ysgol y Bechgyn yn y Bala. Ar ôl graddio mewn Fferylleg yn Ysgol Fferylleg Cymru yng Nghaerdydd, cymrodd radd Meistr mewn cyllid ac economeg ym Mhrifysgol Bradford.

Ym 1968, ymunodd Syr Roger â rhaglen ddatblygu gyrfa gyflym Sefydliad Wellcome, gan weithio yn Affrica, y Dwyrain Canol, y Dwyrain Pell, a'r Undeb Sofietaidd. Yn gynnar yn y 1980au, dechreuodd ei fusnesau ei hun, gan sefydlu Penn Pharmaceuticals Ltd a Lansdales Pharmacies Ltd. Mae hefyd yn Gyn-lywodraethwr y BBC ac yn Gyn-gadeirydd Cyngor Darlledu Cymru'r BBC. Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd y Sefydliad Cyfarwyddwyr yng Nghymru, yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Ddiwydiannol Cymru, yn Gadeirydd Asiantaeth Datblygu Cymru, ac yn Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Cymru'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cafodd Syr Roger OBE ym 1996 am wasanaethau i'r diwydiant fferyllol, ac fe'i hurddwyd yn farchog yn rhestr anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2005.

Mae Syr Roger Jones yn Ddirprwy Ganghellor ac yn Gadeirydd Cyngor Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn aelod o'r Llys, y Pwyllgor Cyllid, a'r Pwyllgor Dyfarniadau er Anrhydedd, ac mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Cydnabyddiaeth. (Yn gywir ym mis Medi 2013)