Bywgraffiad

Galwyd Syr Roderick Evans, neu'r Anrhydeddus Mr Ustus Roderick Evans i ddefnyddio ei deitl cyfreithiol, i'r Bar ym 1970 ac fe'i penodwyd yn Gwnsler y Frenhines ym 1989. Daeth yn farnwr cylchdaith ym 1992, gan wasanaethu'n farnwr preswyl Llys y Goron Merthyr Tudful o 1994 tan 1998, ac yn farnwr preswyl Llys y Goron Abertawe o 1998 tan 1999. Ym 1999, fe'i penodwyd yn Uwch Farnwr Cylchdaith ac yn Gofiadur Anrhydeddus Caerdydd. Penodwyd Syr Roderick yn Farnwr yr Uchel Lys yn Adran Mainc y Frenhines yn 2001, a rhwng 2004 a 2007, efe oedd Barnwr Gweinyddol Cymru. Ymddeolodd o'r Uchel Lys ym mis Ebrill 2013.

Daeth Syr Roderick yn aelod o Orsedd y Beirdd yn 2002, ac ers 2011 mae wedi bod yn aelod o'r Bwrdd Parôl. Mae gan Syr Roderick Gymrodoriaethau a Dyfarniadau Anrhydeddus o Brifysgolion Aberystwyth (2003), Abertawe (2007) a Bangor (2010). Yn 2015, cafodd ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae Syr Roderick Evans yn Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe, ac mae hefyd yn aelod o Lys Prifysgol Abertawe. (Yn gywir ym mis Fedi 2015)