Bywgraffiad

Dechreuodd Mrs Jill Burgess ei gyrfa ym 1972 yn y Diwydiant Teithio a Thwristiaeth, gan ddod yn aelod proffesiynol o'r Sefydliad Teithio a Thwristiaeth.  Ym 1991, fe'i cyflogwyd gan American Express Europe Ltd yn rheolwr ardal, ac ar ôl i'r cwnmi dynnu'n ôl o'r ardal yn sgil y dirwasgiad byd-eang ar y pryd, negododd i brynu ewyllys da'r busnes ac i gadw'r staff, a sefydlodd ei busnes ei hun, sef Burgess World Travel.  Dair blynedd yn ddiweddarach, fe dyfarnwyd gwobr Menyw Busnes Cymru'r Flwyddyn iddi, a chafodd wahoddiad gan American Express i fod yn aelod o'r Bwrdd Ymgynghorol Byd-eang yn Efrog Newydd, i gynrychioli'r Deyrnas Unedig.  Daliodd y swydd honno am ddeng mlynedd.  Belach, mae Mrs Burgess wedi ymddeol o'r busnes.

Mae Mrs Burgess wedi'i phenodi'n aelod lleyg o Bwyllgor Safonau Dinas a Sir Abertawe, ac mae hefyd yn uwch aelod lleyg Pwyllgor Moeseg Ymchwil De-orllewin Cymru. Mae'n aelod Bwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru, Abertawe. Mae Mrs Burgess hefyd yn ymgynghorydd busnes allweddol yn y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol Mae'n Is-gadeirydd Cymdeithas Gŵyr ac yn aelod o Bwyllgor De Cymru'r Sefydliad Brenhinol.

Mae Mrs Burgess yn aelod lleyg Cyngor Prifysgol Abertawe a benodwyd gan y Llys, ac yn aelod o'r Llys.