Bywgraffiad

Cafodd Mr John Mahoney ei addysg yng Ngholeg Illtyd Sant yng Nghaerdydd.  Mae'n Gyfrifydd Siartredig, ac enilodd Wobr y Sefydliad am y Papur Cyfrifeg gorau.  Cafodd ei gyflogi'n Uwch Reolwr Coopers & Lybrand (PwC bellach), yn Gyfarwyddwr Cyllid a Masnach yn Lye Spencer Steel Services Limited ac yna'n Brif Swyddog Gweithredol Afon Tinplate Limited.  Bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid Gr┼Áp Biotal Limited hefyd.

Roedd Mr Mahoney yn sylfaenydd ac yn Brif Swyddog Gweithredol Tectonic International Limited, ac enillodd wobr Allforiwr Cymreig y Flwyddyn bedair blynedd ar ôl i'r cwmni ddechrau masnachu. Mae bellach wedi ymddeol fel Ymgynghorydd Rheoli hunangyflogedig (gyda chyfrifoldebau adfer cwmnïau, mentora busnesau bach a chanolig (BBaChau), twf busnesau etc.); ac fel Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu Abertawe. Mr Mahoney yw Is-lywydd Clwb Golff Pennard ac mae ei ddiddordebau'n cynnwys golff, rygbi a drama amatur.

Mae Mr Mahoney yn aelod lleyg wedi'i gyfethol o Gyngor Prifysgol Abertawe. Mae'n aelod o Lys y Brifysgol hefyd, ac yn aelod lleyg wedi'i gyfethol o'r Pwyllgor Archwilio.