Bywgraffiad

Cafodd Mr Gordon Anderson ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Llanelli, yng Ngholegau Technegol Abertawe, ac ym Mhrifysgol Cymru, lle cwblhaodd ei radd Meistr ym 1990.

Dechreuodd gyrfa Mr Anderson gyda Phrentisiaeth Dechnegol yng Nghwmni Dur Cymru. Cafodd nifer o swyddi ym maes Rheoli Cynhyrchu cyn newid i yrfa yn y sector cyhoeddus. Pan ymddeolodd yn 2002, roedd yn Brif Swyddog un o Fwrdeistrefi Canol Llundain.

Ei rôl yn y Brifysgol yw Aelod Lleyg o'r Cyngor. Mae hefyd yn cynrychioli'r Brifysgol ar Lys Siambr Masnach Llanelli.

Mae gwaith gwirfoddol arall Mr Anderson yn cynnwys bod yn Ymddiriedolwr yr Elusen Plant, "Buttle ar gyfer Plant a Phobl Ifanc". Ar ben hynny, mae'n ddarpar Gadeirydd Arthritis Care UK, elusen genedlaethol ar gyfer pobl sy'n dioddef un o dros 100 o wahanol fathau o arthritis. Yn ei gymuned leol, mae'n cadeirio Pwyllgor Neuadd y Pentref.

Mae Mr Anderson yn rhoi llawer o'i amser hamdden i'w deulu, ac yn arbennig ei ddau ŵyr. Mae'r teulu'n mwynhau mynd i'w dŷ gwyliau yng Ngorllewin Cymru ar y penwythnos a, gyda lwc, gall Mr Anderson ddod o hyd i amser i deithio o gwmpas y Deyrnas Unedig a Ffrainc ar ei feic modur.

(Yn gywir ym mis Medi 2013)