Bywgraffiad

Roedd Dr Angus Muirhead yn fyfyriwr israddedig ac yna'n ymchwilydd Gwyddor y Môr yn ustod ei un mlynedd ar ddeg ym Mhrifysgol Abertawe.  Dyfarnwyd ei PhD iddo ym 1989.  Yna dilynodd yrfa yn y diwydiant gofal iechyd, gan weithio i Bayer Ag yn rhygwladol, yn ogystal ag yn y swyddfa yn y Deyrnas Unedig.  Roedd yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr Pensiwn Cynlluyn Pensiwn Grwp Bayer un y Beyrnas Unedig, gan reoli cronfeydd gwerth oddeutu £950 miliwn.  Poedd Dr Muirhead yn aelod o fwrdd Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain (ABPI) ac mae ganddo brofiad helaeth o drafod gyda nifer o adrannau'r Llywodraeth.

Mae Dr Muirhead yn aelod lleyg wedi'i gyfetho o Gyngor Prifysgol Abertawe.  Mae'n aelod o Lys Y Brifysgol hefyd, ac yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid.