Mae gan ymwelwyr â Phrifysgol Abertawe ystod o opsiynau parcio o amgylch ac yn agos at y Brifysgol, gan gynnwys meysydd Talu ac Arddangos*, Gwasanaethau Parcio a Theithio a meysydd parcio'r Cyngor lleol.

*Sylwch fod y parcio yn gyfyngedig ar y ddau gampws. Siaradwch â'r person rydych chi'n cwrdd ag ef ar y Campws cyn eich dyddiad cyrraedd i archebu lle parcio os oes angen.

Dylai ymwelwyr sydd angen man parcio i'r anabl gysylltu â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar (01792) 295405 (Campws Singleton) neu (01792) 606014 (Campws y Bae).

Campws Parc Singleton

Mae nifer o leoedd parcio Talu ac Arddangos ar gael i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr:

  • Mae Cyngor Abertawe yn rhedeg Y Rec - taith gerdded 5 munud o'r dwyrain o Gampws Parc Singleton, £3.50 y dydd.
    Maes Parcio Llyn Cychod Singleton - taith gerdded 2 funud o'r gorllewin o Gampws Singleton Park, £6 y dydd

Fel arall, mae safleoedd Parcio a Theithio mawr ym Mhort Tennant ac ar yr A483 i'r dwyrain o Abertawe, yn Landore, ar yr A4067 i'r gogledd o'r ddinas. Mae Parcio a Theithio ar agor rhwng 7.00 am a 7.00 pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Ar hyn o bryd mae'n costio £2.50 i adael eich car trwy'r dydd yn yr amgylcheddau diogel hyn ac i fynd ar fws i ganol y ddinas ac oddi yno.

Maes Parcio Y Rec
Ffordd y Mwmbwls
Brynmill
Abertawe
SA2 0AU

Maes Parcio Llyn Cychod Singleton
(ger Pub on the Pond)
Parc Singleton
Ffordd y Mwmbwls
Sgeti
Abertawe
SA2 8PY

Campws y Bae

Mae Parcio a Theithio Ffordd Fabian nepell o Gampws y Bae. Mae bysiau'n rhedeg bob 20 munud ac ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm bob dydd. Mae'n costio £4 y car am y gwasanaeth hwn.

Parcio a Theithio Ffordd Fabian
Ffordd Fabian
Port Tennant
Abertawe
SA1 8LD