Cyfarwyddiadau

Gyrru

Wrth deithio ar yr M4, gadewch y draffordd yng Nghyffordd 42 a dilynwch yr arwyddion i Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian). Mae Campws y Bae ar ochr chwith Ffordd Fabian, a rheolir y fynedfa gan oleuadau traffig. Mae maes parcio i ymwelwyr yn union i’r chwith o’r brif fynedfa. Mae man Gyrru a Pharcio fawr ar Ffordd Ffabian, sydd nid nepell o Gampws y Bae.

GYRRU I'N CAMPYSAU

Cynllun Campws y Bae