Eich priodas yn y Neuadd Fawr

 Mae ein neuadd gyngherddau unigryw wedi’i lleoli ar lan harddwch Bae Abertawe yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer dathliadau priodas.

Lleoliad priodas â golygfeydd o’r môr

Mae ein lleoliad anhygoel wrth ymyl y traeth yn rhoi cyfle i gyplau ddathlu eu priodas wrth fwynhau golygfeydd godidog o’r môr. 

Sophie & Luke Wedding

Wrth ochr Awditoriwm Syr Stanley Clarke ar y llawr cyntaf ceir dwy oriel lawn golau â golygfeydd dros Bort Talbot i’r dwyrain a phentref y Mwmbwls i’r Gorllewin. Maent yn arwain i gaffi hyfryd lle y gallwch fwynhau golygfeydd godidog i’n hardal traeth preifat a thros Fae Abertawe yn ei gyfanrwydd.

 

 

 

Lleoliad anhygoel ar gyfer eich brecwast priodas a dathliadau’r nos

Wedi’i leoli ar lawr cyntaf y Neuadd Fawr yw Awditoriwm ysblennydd Syr Stanley Clarke. Mae’r gofod anhygoel hwn yn cynnig cefndir dramatig ond cain ar gyfer brecwast priodas â lle i hyd at 300 o westeion a dathliadau’r nos ar gyfer cannoedd o westeion.

 

Sophie & Luke Wedding 2

Trwy ei lwyfan y gellir ei datod, ei acwsteg anhygoel a’i dechnoleg goleuo a sain o’r radd flaenaf mae’r neuadd gyngherddau o’r radd flaenaf yn cynnig gofod anhygoel i gynnal dathliadau diwrnod eich priodas ynddo.

Mae ein tîm o arlwywyr o’r radd flaenaf wedi llunio detholiad o fwydlenni brecwast priodas hyfryd yn ofalus yn ogystal â detholiadau bwffe a canapé a fydd heb os yn ysbrydoli a llawenhau gwesteion eich priodas.

View Our Packges & Menus Button