Pecynnau a Bwydlenni

Boed eich bod yn dymuno cael brecwast priodas, bwffe gyda’r nos neu ddiwrnod o ddathliadau â golygfeydd dros Fae Abertawe mae gennym ystod o becynnau i ddiwallu eich anghenion. Mae ein harlwywyr mewnol wedi llunio detholiad blasus o opsiynau brecwast priodas yn ogystal ag ystod o fwydydd bwffe i fodloni eich gwesteion gyda’r nos. Dysgwch fwy isod: