Digwyddiadau a Pherfformiadau

Dyluniwyd y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe gan roi ystyriaeth i berfformiadau a chyngherddau diwylliannol ac mae’n cynnig lleoliad delfrydol yn Abertawe ac yn Ne Cymru i lwyfannu digwyddiad celfyddydau perfformio ysblennydd.

Beth bynnag y perfformiad boed yn gerddoriaeth, yn theatr, yn ddawns neu’n rhywbeth gwbl wahanol mae Awditoriwm Syr Stanley Clarke yn y Neuadd Fawr â’i isadeiledd technegol o’r radd flaenaf a’i systemau llwyfan a seddi hyblyg yn gyflym yn troi’n un o’r lleoliadau blaenllaw yn Ne Cymru i gynnal digwyddiad diwylliannol ynddo.

Ymhlith y perfformiadau diweddaraf a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr mae:

  • Cyngerdd Gala Flynyddol Côr Orpheus Treforys
  • Cyngerdd Gala ar gyfer Ei Fawrhydi Tywysog Siarl
  • Cyngerdd Noddwyr Flynyddol Côr Meibion Dynfant
  • Datganiad Organ Gŵyl Abertawe
  • Cyngerdd Band Pres Coleg Brenhinol Cymru
  • Cyngerdd Elin Manahan Thomas
  • The Endellion String Quartet
  • Sioe Apêl Plant Mewn Angen BBC