Dathliadau a Chiniawau

Mae’r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn un o’r lleoliadau gorau yn Ne Cymru ar gyfer cynnal cinio tei du neu dderbyniad diodydd.

Mae’r holl seddi yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke Auditorium sydd o’r radd flaenaf yn ôl-dynadwy i greu llawr gwastad mawr sy’n cynnig y cefndir perffaith ar gyfer ciniawau wrth fyrddau i ryw 300 o westeion.

Mae gan blatfform y llwyfan, y mae modd ei datod yn rhannol, le i gerddorfa o hyd at 50 o gerddorion a gall ein technegwyr goleuo a sain weithio gyda chi i’ch helpu i greu’r awyrgylch perffaith ar gyfer eich digwyddiad neu’ch dathliad.

Mae’r orielau llawn golau sydd gyferbyn â’r awditoriwm ac sy’n cynnig golygfeydd godidog dros y Bae yn berffaith ar gyfer cynnal derbyniadau diodydd cyn cinio neu maent yn gweithio cystal ar eu pen eu hunain fel gofodau i gynnal digwyddiadau a chynulliadau llai.

Mae ein tîm profiadol o arlwywyr mewnol wedi datblygu ystod gyffrous o fwydlenni tri chwrs moethus y gallwch eu cynnig i’ch gwesteion yn ogystal â detholiad hyfryd o canapés a thameidiau bwyd ar gyfer achlysuron mwy anffurfiol.

Rydym wedi cynnal pob math o giniawau a digwyddiadau yn y Neuadd Fawr:

  • Cinio Coffa Johnny Rocks
  • Cyngerdd Gala ar gyfer Ei Fawrhydi Tywysog Cymru i gofnodi agoriad Campws y Bae
  • Cinio Pen-blwydd Academi Hywel Teifi
  • Cinio Gwobrwyo y Sefydliad Dŵr
  • Cinio Cymrodorion Anrhydeddus Prifysgol Abertawe
  • Cinio Ôl-raddedigion Swyddfa Datblygu Rhyngwladol Prifysgol Abertawe
  • Digwyddiad i ddathlu Pen-blwydd Dyfodol Bae Abertawe yn 10 oed