Cynadleddau, Arddangosfeydd a Chyfarfodydd

Mae cyfadeilad y Neuadd Fawr ar gampws newydd y Bae Prifysgol Abertawe yn cynnig un o’r lleoliadau gorau yng Nghymru ar gyfer cynnal cynadleddau, cyfarfodydd ac arddangosfeydd.

Gan gynnwys Awditoriwm Syr Stanley Clarke â 700 o seddi ar gyfer sesiynau llawn mawr, ardal bar a gofod oriel ar gyfer arlwyaeth, rhwydweithio, derbyniadau ac arddangosfeydd ac ystod o ddarlithfeydd rhenciog ac ardaloedd llawr gwastad ar y lefel waelod sydd â lle i 30 i 350 o gynrychiolwyr mae cyfadeilad y Neuadd Fawr yn ofod delfrydol i gynnal cynadleddau mawr.

Auditorium 2

Yn dibynnu ar faint a natur y digwyddiad gall yr adeilad gynnig lleoliad annibynnol ar gyfer cynadleddau neu gallai weithio gyda chyfleusterau eraill ar Gampws y Bae (gan gynnwys yr adeiladau cyferbyn sef yr Ysgol Reolaeth a’r Ardal Beirianneg), sy’n cynnig ardaloedd cyfarfod ac arddangos pellach. Ar gyfer cynadleddau preswyl mae’r campws hefyd yn cynnig llety cyfleus a fforddiadwy i gynrychiolwyr ar y safle o fis Mehefin tan fis Medi.

 

 

Arddangosfeydd yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke

Mae’r system seddi ôl-dynadwy hyblyg yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke yn ei alluogi i gael ei weddnewid yn lleoliad arddangosfa â llawr gwastad sy’n cynnig hyd at 553m2 o ardal llawr; mae Orielau’r Gorllewin a’r Dwyrain cysylltiedig yn cynnig …. m2 o ardal llawr ychwanegol ar gyfer gofod arddangosfa.

Rydym wedi cynnal bob math o gyfarfodydd a digwyddiadau yn y Neuadd Fawr

Ers i’r Campws agor ym mis Medi 2015,rydym wedi cynnal bob math o gyfarfodydd, cynadleddau ac arddangosfeydd yn y cyfleuster gan gynnwys:

 • Ffair Cynllun Addysg Peirianneg EESW Cymru
 • HOPV 2016 (The International Conference on Hybrid & Organic Photovoltaics)
 • Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynhadledd Cymdeithas y Celfyddydau Cyfoes (Cymru) 
 • WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru) 2016
 • Cynhadledd International Population Data Linkage
 • Cynhadledd CILIP (The Library & Information Association) 2016
 • Merched Y Wawr 2016
 • Symposiwm Corrosion Science
 • Cynhadledd Arloesedd Flynyddol Dŵr Cymru
 • Cynhadledd Grŵp Llyfrgelloedd LILAC
 • Cynhadledd British Society of Gerontology 2017

Ymhlith y cyfarfodydd ac arddangosfeydd i ddod yn y Neuadd Fawr mae:

 • COUP (The Conference on University Purchasing) 2017
 • Cynhadledd Kidney Research UK 2017
 • Physical Aspects of Polymers 2017

Ymhlith y cyfarfodydd ac arddangosfeydd i ddod yn y Neuadd Fawr mae:

·         COUP (The Conference on University Purchasing) 2017

·         Cynhadledd Kidney Research UK 2017

·         Physical Aspects of Polymers 2017