Oriau Agor a Chadw Lleoedd

Rydym ar agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener              11am – 3pm

Rydym yn eich cynghori i gadw lle ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau arbennig yn y Caffi. Ffoniwch ni ar 01792 513170 i gadw lle neu e-bostiwch: greathallcafebar@abertawe.ac.uk.

O bryd i’w gilydd bydd angen i ni gau’r Caffi pan fydd digwyddiadau arbennig yn y Neuadd Fawr. Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ein holl newyddion, digwyddiadau arbennig a gwybodaeth.