Ein Bwydlenni

Mae’r tîm yn y Caffi wedi llunio bwydlen ddyddiol fodern ond syml sy’n cynnwys tapas, salad a phlatiaid bwyd i’w rhannu sy’n canolbwyntio ar ddefnyddio cynhwysion lleol lle bynnag y bo’n bosib.

Yn ogystal â detholiad hyfryd o brydau ysgafn a phrydau bwyd arbennig mwy sylweddol gallwch hefyd fwynhau te prynhawn yn y Neuadd Fawr a hyd yn oed Cinio Sul ar ddydd Sul (nid yw hyn ar gael yn ystod gwyliau Haf y Brifysgol).

New Menus Welsh