Awditoriwm Syr Stanley Clarke

Y gofod allweddol o fewn cyfadeilad syfrdanol Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe yw Awditoriwm ysblennydd Syr Stanley Clarke a enwir yn ôl sefydlwr datblygwr arweiniol y safle sef St Modwen.

Mae’r lleoliad cyngherddau â phaneli pren syfrdanol a’i seddi coch gwahaniaethol a’i fanyleb ddylunio technegol ac acwsteg o’r radd flaenaf yn darparu lleoliad aml-bwrpas ar gyfer perfformiadau, datganiadau, cyngherddau, cynadleddau a digwyddiadau.

Acwsteg o Safon Ryngwladol

Acwsteg o Safon Ryngwladol

Er mwyn creu lleoliad cyngherddau modern, aml-bwrpas cyflogwyd dylunwyr arbenigol i ddatblygu system acwsteg amrywiol a fyddai’n sicrhau bod y cyfleuster yn addas ar gyfer cerddoriaeth acwsteg gerddorfaol a digwyddiadau â seinchwyddwr.

Yn ei wedd “naturiol” gall Awditoriwm Syr Stanley Clarke fodloni datganiadau, cerddoriaeth siambr a pherfformiadau yn ogystal â sesiynau ymarfer ar gyfer cerddorfeydd o hyd at 50 o offerynnau. Gellir amrywio’r acwsteg trwy lenni a baneri symudol sy’n gallu lleihau atseinio ar gyfer perfformiadau â seinchwyddwr megis cyngherddau cerddoriaeth jazz a phop a chynadleddau.

Llwyfan a Seddi Hyblyg

Mae Awditoriwm Syr Stanley Clarke yn darparu llwyfan hyblyg y gellir ei hehangu trwy ddefnyddio esgynwyr dros dro gan gynnig digon o le i gerddorfa o hyd at 50 o gerddorion. Golyga’r system seddi ôl-dynadwy a ddatblygwyd ar gyfer yr awditoriwm fod modd iddo gael ei weddnewid yn ofod llawr gwastad sy’n berffaith ar gyfer arddangosfeydd a chiniawau.

Auditorium

Cyfleusterau Technegol o’r radd flaenaf

Mae’r Neuadd Fawr yn cyflogi tîm o dechnegwyr sain a goleuo arbenigol ymroddgar i reoli seilwaith technegol soffistigedig y lleoliad.

Manyleb Dechnegol Awditoriwm Syr Stanley Clarke:

  • Ystafell reoli taflunio, goleuo a sain yng nghefn y neuadd
  • System gantri goleuadau a bar i hongian cyfarpar technegol
  • Lifft nwyddau / lifft platfform piano cyngerdd
  • System sain a goleuo soffistigedig 
  • Systemau cyfathrebu
  • Systemau canfod tân o’r radd flaenaf

Download A Copy of The Technical Specification

Technical Team

Bar ac Orielau

Ar ymylon Awditoriwm Syr Stanley Clarke ceir dwy “Oriel” lawn golau sy’n darparu golygfeydd anhygoel dros y Bae i Bort Talbot i’r Dwyrain a phentref glan môr y Mwmbwls i’r Gorllewin.

Mae’r Orielau’n arwain at Gaffi hyfryd yng nghefn yr adeilad sydd yn ei dro yn agor i ardal balconi hardd gan gynnig golygfeydd anghyfyngedig dros Fae Abertawe.

Cewch wybodaeth bellach am logi’r lleoliad anhygoel hwn yma.