Gofodau Cyfarfod a Digwyddiadau

Gofodau ar gyfer Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Islaw Awditoriwm Syr Stanley Clarke ar lawr gwaelod y Neuadd Fawr ceir tair darlithfa renciog newydd sbon o feintiau a dimensiynau amrywiol sydd â lle i 350 o bobl. Hefyd ceir cyfres o ystafelloedd cyfarfod lloriau gwastad llai sydd â lle i 30 i 136 o bobl.

Mae pob un o’r ystafelloedd yn cynnig galluoedd clywedol llawn gan gynnwys taflunio sengl neu aml-sgrin, ystod o fewnbynnau digidol, microffon(au) a delweddwyr.

Ar ochr flaen yr adeilad ceir cyntedd y Neuadd Fawr sef y prif fan croeso ar gyfer pob ymwelydd â Champws y Bae. Mae’r cyntedd golau a helaeth yn gartref i’r brif dderbynfa a swyddfa docynnau ar gyfer yr Awditoriwm.