Llefydd gwych i fwyta ac yfed

Llefydd Gwych yng Nghampws Parc Singleton

P’un ai ydych chi eisiau mwynhau’r awyrgylch yn Fusion neu Taliesin neu eisiau lle tawel i feddwl neu sgwrsio, mae gan Barc Singleton ddewis o lefydd arlwyo sy’n cynnig bwyd a diod o bob math am brisiau rhesymol.

Llefydd Gwych yng Nghampws y Bae

Gyda bwydlenni gwych, siopau coffi clyd a llefydd bwyta modern, mae Campws y Bae, sy’n newydd sbon, yn lle gwych i gael rhywbeth i’w fwyta ac yfed.