Sut i gyrraedd Campws y Bae

Trefniadau Teithio a Pharcio ar gyfer Graddio

Bydd parcio ar gael yn y cyfleusterau Parcio a Theithio Glandŵr. Rhaid talu £5.00 y car wrth gyrraedd y maes parcio. Bydd bysus moethus a bysys cyfleus yn teithio rhwng y maes parcio a Champws y Bae. Bydd y bysus yn rhedeg yn barhaus yn ystod cyfnod penodedig er mwyn sicrhau eich bod yn cyrraedd eich cynulliad ar amser.  

Bydd y cerbydau a’r bysus hygyrch ar gyfer graddio yn cael eu darparu gan Barcio a Theithio Landore YN UNIG. Os dewiswch ddefnyddio  unrhyw faes parcio neu Barcio a Theithio canol y ddinas arall, bydd angen i chi wirio eu gwasanaethau a’u hamserlenni bws penodol.

Bydd y bysus yn rhedeg drwy gydol y dydd i ddychwelyd gwesteion i'r holl feysydd parcio. Bydd y bysus cyntaf nôl yn gadael unwaith i'r seremoni gyntaf orffen (tua 10:45am) a byddant yn parhau drwy gydol y dydd tan yr amser olaf a nodir (Amserlen i ddilyn). 

Sylwer na fydd parcio ar gael ar Gampws y Bae i westeion a darpar-raddedigion yn ystod y cynulliadau am ei bod yn wythnos arferol i'r staff. Mae nifer cyfyngedig o fannau ar gael i westeion a/neu ddarpar-raddedigion ag anableddau, a bydd y Swyddfa Graddio'n neilltuo'r rhain ar ôl cwblhau'r broses cadw lle. Ni fydd darpar-raddedigion a'u gwesteion yn gallu cyrraedd meysydd parcio'r campws, a chânt eu hailgyfeirio i'r maes Parcio a Theithio os nad oes ganddynt docyn parcio graddio.

Cyfarwyddiadau i Maes Parcio a Theithio Glandŵr

(GPS – SA1 2JT) 

  • Gadewch yr M4 ar gyffordd 45
  • Cadwch yn y lôn chwith ac ewch ar yr A4067 tuag at Ganol y Ddinas
  • Dilynwch yr arwyddion ar gyfer y Stadiwm Liberty am oddeutu 6 milltir gan aros yn y lôn chwith, a daw'r Stadiwm i'r golwg ar eich chwith
  • Cymerwch y tro cyntaf o'r gylchfan ac arhoswch yn y lôn dde tan y gylchfan fach nesaf
  • Dilynwch y lôn o amgylch y gylchfan fach, ac ewch ar hyd yr heol i fynedfa'r maes Parcio a Theithio
  • Cewch eich cyfeirio at le parcio yma

Gludiant Cyhoeddus

Os ydych yn cyrraedd ar gludiant cyhoeddus, mae Gorsaf Drenau Abertawe ar brif reilffordd y gorllewin o Lundain Paddington, sydd oddeutu 3 awr i ffwrdd.

Cynghorir i ymwelwyr sy'n cyrraedd ar y trên gymryd bws o Orsaf Fysus Abertawe i Gampws y Bae. Mae bysus First Cymru yn rhedeg o Orsaf Fysus Abertawe.