Yr Athro John Baylis

Mae'r Athro John Baylis yn arweinydd academaidd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ac mae wedi ysgrifennu sawl testun arloesol ar y pwnc, gan gynnwys ‘Contemporary Strategy: Theories and Policies’. Ef yw golygydd ‘The Globalisation of World Politics: An Introduction to International Relations’, y gellir dadlau mai hwn yw'r llyfr mwyaf blaenllaw yn y byd ar y pwnc.

Mae ei ddiddordebau ymchwil wedi canolbwyntio'n bennaf ar hanes, gwleidyddiaeth, strategaeth a moeseg arfau niwclear, gyda phwyslais penodol.