Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe

Galluogi pobl i gael mynediad at addysg uwch yn llwyddiannus

Rydym yn: 

  • Sicrhau fod gan fyfyrwyr y gefnogaeth academaidd a bugeiliol maen nhw ei angen i lwyddo yn eu hastudiaethau
  • Lledaenu mynediad at addysg fel bod rhagor o gyfle i bobl o gefndiroedd amrywiol fanteisio ar addysg uwch.

Arwain pobl ym mhob maes academaidd, gweithio â staff a myfyrwyr i adnabod ymarfer da a gwella ein gwaith.  Rydym yn cynnig Rhaglen Llwyddiant Academaidd i’n holl fyfyrwyr, mae’r rhaglen yn cynnig dosbarthiadau mewn amgylchedd cyfeillgar a hamddenol.

Gweithgareddau Ehangu Mynediad

Cymrwch gipolwg ar Raglen Estyn Allan Ysgolion a Cholegau i athrawon a darlithwyr addysg bellach am ragor o wybodaeth am weithgareddau ehangu mynediad y Brifysgol.

Rydym yn gweithio â’n partneriaid yn y rhanbarth i gynnig llwybrau i addysg uwch i grwpiau a dangynrychiolir.  Mae ein partneriaid yn cynnwys y Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru,  prifysgolion eraill, colegau addysg bellach ac ysgolion yn ne-orllewin Cymru.