Cyrraedd a Chroeso

Cyrraedd yn hwyr


Os nad ydych chi'n cyrraedd newn amser, cysylltwch â chynrychiolydd y Coleg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am amserlenni neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich rhaglen, cysylltwch â ni trwy e-bost gyda'ch coleg.

Bydd darlithoedd ac ymchwil wedi cychwyn ar gyfer llawer o rhaglenni ond tra byddwch chi'n cofrestru, parhewch i astudio ym Mhrifysgol Abertawe.