We're calling on you to Be Mighty, Recycle. And get Wales to number one!

Efallai mai gwlad fach yw Cymru, ond rydyn ni’n cystadlu gyda’r goreuon gyda’n hailgylchu gwych. Rydyn ni eisoes yn drydydd ar restr ailgylchwyr gorau’r byd, a nawr mae Prifysgol Abertawe yn cefnogi’r ymgyrch Cymru gyfan i’n cael ni i’r brig.

We'll be celebrating the campaign launch here at the University by lighting up our Fulton House Building green. You'll notice our Mighty Messages on our digital screens across campus and we'll be updating this page with recycling information, news and advice to keep you well informed about what you can do to support the campaign to get us to the top spot.

Mae oedolion ifanc yng Nghymru’n ailgylchu mwy nag erioed o’r blaen. Mae mwy na thri chwarter bobl 18–24 oed yn ailgylchu’n rheolaidd. Mae nifer enfawr – 76% – yn ailgylchu mwy yn 2020 nag yn 2019, ac mae’r rhan fwyaf yn gwneud ymdrech gynyddol er mwyn chwarae eu rhan i warchod yr amgylchedd.

Mae ailgylchu’n chwarae rhan hanfodol mewn mynd i’r afael â newid hinsawdd, ac mae’n ffordd syml y gall pawb helpu i gael effaith wirioneddol.

At Swansea University, we're already making great strides to improve our recycling rates. You can find out more about this over on our Waste webpages. But if we’re to help Wales reach the coveted top spot, we need to do even more!

Awgrymiadau gwych ar gyfer cael Cymru i rif un

  • Ailgylchu ein gwastraff bwyd yw un o’r ffyrdd hawsaf o roi hwb i’n hailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd – waeth bynnag mor fach ydyw – yn eich cadi gwastraff bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu bob wythnos
  • Nid yw ailgylchu’n gorffen ar drothwy’r gegin – cofiwch ailgylchu o ystafelloedd eraill hefyd. Fe fyddech chi’n synnu faint o wastraff o’r ystafell ymolchi, fel poteli siampŵ, cyflyrydd gwallt, sebon dwylo a gel cawod y gellir ei ailgylchu
  • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod modd ailgylchu poteli dŵr, caniau, a phapur a cherdyn, ond cofiwch y gallwch ailgylchu eitemau mwy anghyffredin hefyd, fel caniau erosol gwag. Ac os nad ydych chi’n siŵr beth y gallwch ac na allwch ei ailgylchu, ewch i gael golwg ar y Lleolydd Ailgylchu gan Cymru yn Ailgylchu
  • Cofiwch wasgu caniau, potiau, tybiau a chynwysyddion i arbed lle yn eich bag, bin, bocs neu gadi ailgylchu. A rinsiwch nhw’n gyflym cyn eu hailgylchu – does dim angen eu dal o dan y tap, bydd eu trochi’n gyflym yn y bowlen golchi llestri yn gwneud y tro
  • Er mwyn i Gymru gyrraedd y brig, rhaid inni oll chwarae ein rhan. Mae hynny’n golygu rhannu’r ymgyrch gwych ar y cyfryngau cymdeithasol trwy rannu eich lluniau a’ch awgrymiadau ailgylchu gan ddefnyddio’r hashnod #ailgylchwyrgwych.

I ddathlu safle Cymru yn drydydd yn y byd, mae Cymru yn Ailgylchu yn cydweithio â Bluestone National Park Resort i gynnig cyfle i Ailgylchwr Gwych ennill gwyliau ar gyfer pedwar o bobl. I ddysgu mwy am y gystadleuaeth a’r ymgyrch gwych, ewch i: www.cymruynailgylchu.org.uk