Os oes rhaid ichi yrru

Ym Mhrifysgol Abertawe, yn unol â’n Strategaeth Gynaliadwyedd, rydym yn annog myfyrwyr a staff i ddewis opsiynau teithio heini a chynaliadwy lle bynnag bo’n bosibl.

Nid oes parcio ar y campws rhwng 8am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener*, felly os ydych chi’n byw ar y campws neu’n agos ato, beicio a cherdded yw’r dulliau teithio gorau ichi. Ar gyfer y rheiny sy’n byw’n bellach i ffwrdd, rydym yn argymell y gwasanaethau bws lleol.

*mae nifer cyfyngedig iawn o leoedd parcio talu ac arddangos ar gyfer ceir ar Gampws y Bae ond mae’r maes parcio hwn yn brysur dros ben ac ni allwch ddibynnu ar ddod o hyd i le yma.

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch ar gyfer materion meddygol, yn byw y tu allan i ardal parth bysiau Prifysgol Abertawe, yn mynd â phlant dibynnol i’n crèche neu os ydych chi ar ysgoloriaeth chwaraeon, gallech fod yn gymwys am hawlen barcio.

Ceisiadau am Hawlenni Parcio

  • Bydd y broses cyflwyno cais am hawlenni parcio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21 yn agor ar 17eg Awst.
  • I gyflwyno cais dylech chi lawrlwytho’r ffurflen gais a’i llenwi: Cais Am Hawlen Barcio I Fyfyrwyr
  • Dylech chi ddychwelyd eich ffurflen gais i: estates-carparking@abertawe.ac.uk
  • Ar ôl i’ch hawlen gael ei phrosesu bydd Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn cysylltu â chi ynghylch casglu eich hawlen.

Darllenwch cyn i chi wneud cais

Ble i barcio os nad oes hawlen gennych

Cliciwch ar y penawdau isod i’w ehangu a gweld lle gallwch barcio os nad oes hawlen gennych.