students walking through main gates to Singleton Park

Cerdded

Os ydych chi’n byw’n ddigon agos, mae’n gwneud synnwyr da i wisgo eich esgidiau cerdded a theithio i’r campws ar droed.

Yn dibynnu ar lle rydych chi'n byw yn Abertawe, mae llwybrau cerdded hyfryd i’r Brifysgol ac nid oes ffordd well o gyflawni’ch camau dyddiol.

Mae cerdded yn ffordd fendigedig o ymarfer ysgafn, mae’n wych ar gyfer eich lles corfforol a meddyliol ac ni fydd yn costio dim ichi! A phan nad ydych chi’n astudio, dylech geisio gwneud eich teithiau eraill ar droed hefyd.

Mae Rhwydwaith Cerdded a Beicio Llwybrau Bae Abertawe’n cynnig awgrymiadau a chyngor ar deithio rhagweithiol ac mae ganddo drefnydd taith defnyddiol er mwyn eich helpu i gynllunio’ch llwybrau cerdded a beicio o gwmpas Abertawe.

Dysgwch ragor yma.