Coronafeirws: y diweddaraf

Cerdded

Os ydych chi'n byw'n ddigon agos i'r campws, beth am gerdded?

Yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, gallwch gerdded ar draws y promenâd hardd, drwy diroedd godidog Parc Singleton neu ar draws datblygiad trawiadol Bae SA1 i gyrraedd ein campysau.

Mae gwneud newidiadau bach fel cerdded i'r Brifysgol bob hyn a hyn yn wirioneddol yn creu effaith fawr ar ein hamgylchedd a'n lles personol.

Os ydych chi'n fyfyriwr ac mae gennych ddiddordeb mewn cynaliadwyedd a lles, gallwch ymuno â'n Gwobr Cynaliadwyedd a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau gwych.

Gall staff ennill pwyntiau SWell am gwblhau tasgau yn gynaliadwy. Dysgwch fwy am SWell.

RYDYN NI'n FALCH O FOD YN UN O'r PRIFYSGOLION GWYRDDAF YN Y DU!

Green League logo

Gallwch ddarllen y cyfan am Gynghrair y bobl a'r Blaned Prifysgol yma.

Mae Prifysgol Abertawe wedi gweithio, ac yn parhau i weithio, yn galed iawn i gyflawni canlyniadau a gwobrau fel hyn.

Gallwch ddarganfod popeth rydych chi angen ei wybod am gynaliadwyedd a sut rydyn ni'n gweithredu ein cynlluniau cynaliadwyedd yma.

Mae gwneud newidiadau bach, fel cerdded i'r gwaith neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, wir yn helpu!

EISIAU TEITHIO AR FEIC?

Mae beicio'n ffordd wych o fynd o gwmpas. Mae Abertawe yn Brifysgol sy'n gyfeillgar i feiciau gyda digon o le i feicio ar y ddau gampws, yn ogystal â chawodydd a chyfleusterau eraill. Dysgwch am lwybrau beicio, cynlluniau disgownt a mentrau beicio ar ein tudalen teithio ar feic.