Coronafeirws: y diweddaraf

TEITHIO AR FWS YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae teithio ar fws i Brifysgol Abertawe ac oddi yno yn ddibynadwy, yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy. Gyda gwasanaethau rheolaidd rhwng campysau a llwybrau sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o'r ddinas, mae'n hawdd mynd amdani.

P'un a ydych yn fyfyriwr neu'n aelod o staff, mae digon o opsiynau teithio ar fws i chi ddewis ohonynt. Parhewch i ddarllen i ganfod pa opsiynau sydd ar gael i chi.

Opsiynau

staff