International Women's Day 2020 Led Ride

Diweddariad Coronafeirws

Oherwydd covid-19, rydym bellach yn methu mynd â grwpiau ar Deithiau Tywysedig. Rydym yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa a chyn gynted â bo’n ddiogel, byddwn yn ail-ddechrau ein rhaglen Teithiau Tywysedig ar gyfer myfyrwyr, staff a’r gymuned. Edrychwch  yma ar gyfer diweddariadau.

WYDDECH CHI MAI NINNAU OEDD Y BRIFYSGOL GYNTAF YNG NGHYMRU I LANSIO EIN RHAGLEN ARWAIN TEITHIAU EIN HUN, A GEFNOGWYD GAN FEICIO CYMRU?

Mae’r rhaglen, ar gyfer myfyrwyr y brifysgol, staff ac aelodau’r gymuned leol, yn ceisio cefnogi a hybu beicio trwy roi i feicwyr sy’n ddechreuwyr a’r rhai ar lefel ganolig allu gwell, rhagor o hyder a gwybodaeth am ddiogelwch ar yr heolydd, trwy gymryd rhan mewn teithiau beic tywysedig.

Ar hyn o bryd mae gennym ugain myfyriwr ac aelod staff yn y Brifysgol sy’n Arweinwyr Teithiau, wedi’u cymhwyso trwy’r Wobr Arwain Teithiau i fynd â grwpiau ar deithiau tywysedig yn y Ddinas ac o’i chwmpas.

International Women's Day Ride - The group outside the Civic Centreening ride to Mumbles
Led Ride to Mumbles - two riders watching the sunset

Ond nid wyf yn meddu ar feic?

Peidiwch â phoeni! Os nad ydych chi’n meddu ar eich beic eich hun, rydych yn dal i allu ymuno â thaith trwy logi Beic Santander. Dysgwch ragor am Feiciau Santander yma.

Mae’r tîm yn rhestru ei holl deithiau ar wefan Let's Ride Beicio Prydain – mae’n hawdd iawn darganfod un o’r teithiau ac ymuno â hi. Edrychwch ar wefan Let's Ride trwy glicio ar y ddolen isod