Coronafeirws: y diweddaraf

Rydyn Ni Ar Agor!

Fel rhan o’r strategaeth ailagor rydyn ni wedi gwella ein trefniadau glanhau ar gyfer ein beiciau. Fodd bynnag, gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr ein helpu ni i ddiogelu’r gymuned yn Abertawe trwy olchi eu dwylo cyn ac ar ôl seiclo a/neu drwy wisgo menig a pharhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth yn ystod y cyfnod hwn. Ceir cyngor pellach i gwsmeriaid, mesurau glanhau a diweddariadau cyffredinol ar dudalen wybodaeth pandemig COVID-19 nextbike.