Rydyn Ni Ar Agor!

Fel rhan o’r strategaeth ailagor rydyn ni wedi gwella ein trefniadau glanhau ar gyfer ein beiciau. Fodd bynnag, gofynnwn i’n holl ddefnyddwyr ein helpu ni i ddiogelu’r gymuned yn Abertawe trwy olchi eu dwylo cyn ac ar ôl seiclo a/neu drwy wisgo menig a pharhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth yn ystod y cyfnod hwn. Ceir cyngor pellach i gwsmeriaid, mesurau glanhau a diweddariadau cyffredinol ar dudalen wybodaeth pandemig COVID-19 nextbike.

Cynnig Cymorth Astudio Beiciau Santander

A ydych ar hyn o bryd yn Abertawe ac angen seibiant o'ch astudiaethau? Beth am fynd am dro ar feic Santander i gael ymarfer corff yn ddyddiol neu er mwyn gwneud teithiau hanfodol?

I gefnogi ein myfyrwyr sydd yn Abertawe'n astudio ar gyfer arholiadau, rydym yn cynnig defnydd am ddim o Feiciau Santander i fyfyrwyr yn ystod mis Ionawr.

Bydd côd y daleb StudyAid yn rhoi defnydd rhentu 30 munud diderfyn i ddefnyddwyr am fis (cost 30 munud ychwanegol yw 50c) a gallwch ddefnyddio eich taleb hyd at 31 Ionawr 2021.  Gallwch ddarllen y cyfarwyddiadau am sut i ddefnyddio côd eich taleb drwy'r ap neu ar-lein yma Voucher Codes: How To Redeem Your Code.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau diweddaraf ar gyfer Covid a dim ond defnyddio'r beiciau ar gyfer teithiau hanfodol neu er mwyn ymarfer corff yn ddyddiol os yw'ch sefyllfa bersonol yn caniatáu hynny. Mae arweiniad ar Covid ar gyfer ein myfyrwyr presennol ar-lein yma.

Os nad oes gennych eich beic eich hun, mae llogi Beic Santander er mwyn mynd i’r Brifysgol neu oddi yno, neu o un ochr Abertawe i’r llall yn syniad gwych!

Lleolir hybiau ar ein dau gampws ac mae myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe’n gallu cael aelodaeth flynyddol am £30 y flwyddyn yn unig, sy’n gwneud y cynllun llogi yn ddewis teithio fforddiadwy iawn.

Santander cycles bike on Swansea beach with view of sea behind
Santander cycles lined up at the hub at Singleton Park Campus

SUT MAE’R CYNLLUN YN GWEITHIO?

Yn gyntaf, mae angen ichi gofrestru. Dim ond unwaith y bydd angen ichi wneud hyn er mwyn ymuno â Beiciau Santander! Unwaith eich bod wedi gwneud hynny, mae’r beiciau yn hawdd i’w llogi dros y ffôn, trwy’r ap neu ar orsaf y beic. Gweithredir y cynllun gan Nextbike sy’n darparu bikeshare, felly unwaith eich bod wedi cofrestru, gallwch logi Nextbikes mewn 25 gwlad ledled y byd!

MAE’R BEICIAU’N HAWDD IAWN I’W DEFNYDDIO:

1. Datgloi

Unwaith eich bod wedi llogi’r beic, tynnwch wifren y clo o’r doc a chlowch ef yn y daliwr ar y beic.

2. Parcio

Gallwch stopio a pharcio’ch beic ar unrhyw adeg! Mae angen ichi gloi’ch beic dros dro trwy basio’r wifren glo trwy’r fforch a gwasgu C er mwyn parcio. Ar ôl ichi orffen a phan ddewch yn ôl i’ch beic wedi’i glo, defnyddiwch eich côd 4-digid er mwyn rhyddhau’r clo a neidiwch arno eto!

3. Dychwelyd

Gallwch fynd â’ch beic yn ôl i un o’r 5 gorsaf ddocio. Er mwyn dychwelyd eich beic, gwthiwch wifren y clo trwy stondin yr orsaf a’r fforch er mwyn ei ddiogelu, gwthiwch er mwyn cloi, tynnwch er mwyn gwirio, pwyswch OK er mwyn dod â’ch cyfnod llogi i ben ac arhoswch am y neges sy’n cadarnhau’r dychwelyd. Edrychwch ar y canllawiau defnyddiol ar fideo.

Os bydd yr orsaf ddocio’n llawn, peidiwch â phoeni! Gallwch gloi’r beic at ei hunan gyda’r wifren gloi a’i adael ar bwys yr orsaf ddocio.

Cyclists riding Santander Cycles at the scheme launch at Singleton Park Campus
Cofrestrwch am Feiciau Santander yn Abertawe