Popeth mae angen ichi ei wybod am deithio o gwmpas Abertawe.

Fel Prifysgol sydd yn y deg uchaf yn ôl Cynghrair Gwyrdd y Bobl a’r Blaned ac sydd â’r Safon Aur fel Cyflogwr sy’n Cefnogi Beicio, rydym yn annog myfyrwyr a staff y Brifysgol i wneud dewisiadau teithio cynaliadwy wrth deithio i’n campysau, oddi wrthynt a rhyngddynt.

Nid oes parcio ar y campws ar gyfer myfyrwyr rhwng 8am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener*, felly os ydych chi’n byw ar y campws neu’n agos ato, beicio neu gerdded yw’r dulliau teithio gorau ichi.

*mae nifer cyfyngedig iawn o leoedd parcio talu ac arddangos ar gyfer ceir ar Gampws y Bae. Mae rhai hawlenni arbennig ar gael, e.e. ar gyfer y rhai y mae angen addasiadau rhesymol arnynt oherwydd materion meddygol. Cliciwch ar y ddolen gyrru isod er mwyn dysgu rhagor.

Mae beicio yn ddull teithio iach, fforddiadwy a diogel ac mae gennym ystod o gyfleusterau beicio ar y campws, gan gynnwys safleoedd cynnal a chadw beiciau, stondinau a chysgodfannau i feiciau, yn ogystal â chyfleusterau i gael cawod a newid, ac os nad ydych chi’n meddu ar feic, mae ein myfyrwyr a’n staff yn gallu cael Aelodaeth Beiciau Santander am £30 yn unig, sy’n gwneud llogi beic yn opsiwn gwych!

Hefyd mae teithio ar fws yn ffordd fendigedig o deithio yn Abertawe ac o’i chwmpas. Mae ystod o wasanaethau yn cysylltu ein campysau ac mae nifer o ddulliau talu, gyda’n tocyn bws blynyddol cyfleus yn ddewis poblogaidd i fyfyrwyr.

Er mwyn dysgu rhagor am deithio o gwmpas y dref, cliciwch ar y dolenni isod.