Ein rhaglen ymgysylltu â staff

Cynllun gwobrwyo Cynaliadwyedd a Lles yw SWell. Dyma ein rhaglen ymgysylltu unigryw sy’n gwobrwyo staff ym Mhrifysgol Abertawe am eu gweithredoedd o ran cynaliadwyedd a lles yn y gwaith.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda SWell, gallwch gwblhau ein gweithgareddau cynaliadwyedd neu ddod i’n gweithgareddau i ennill pwyntiau SWell. Mae eich pwyntiau SWell yn eich helpu i ddringo’r tabl arweinwyr ac ennill gwobrau. Gyda thalebau a gwobrau raffl i’w hennill, yn ogystal â rhoddion elusennol ar gyfer y perfformwyr cyffredinol gorau, mae llawer o ffyrdd i ennill gwobrwyau.

Rhagor o wybodaeth am SWell.

Themâu Allweddol SWell

Mae gweithgareddau SWell yn ymdrin ag wyth thema allweddol yr ydym o’r farn sy’n bwysig i’n helpu ni i fwynhau bywyd mwy gofalus a chynaliadwy:

  • Rhoi ac Elwa
  • Fy Siwrnai
  • Fy Mioamrywiaeth
  • Fy Adnoddau
  • Fy Lles
  • Fy Ngwybodaeth
  • Ôl Fy Nhroed
  • Fy Mhryniadau