Ymgysylltu â’r myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe

Ceir llwyth o ddigwyddiadau, gweithgareddau a mentrau gwahanol i fyfyrwyr fanteisio arnynt yma ym Mhrifysgol Abertawe. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn ailgylchu, bioamrywiaeth, lles neu rywbeth yn y canol, mae gennym rywbeth ar eich cyfer!

Y Wobr Cynaliadwyedd yw ein rhaglen unigryw i ymgysylltu â myfyrwyr. Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth am y Wobr Cynaliadwyedd i weld drosoch chi eich hun. Gall myfyrwyr o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’u gradd, weithio tuag at ennill y wobr hon yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe. Er mwyn ennill y wobr mae’n rhaid cwblhau gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd ochr yn ochr â’r Tîm Cynaliadwyedd, Discovery, Undeb y Myfyrwyr a chyd-fyfyrwyr.

Cewch ragor o wybodaeth am ba fath o weithgareddau sydd ynghlwm â hyn drwy ddarllen ein dogfen Meini Prawf y Wobr Cynaliadwyedd.

Caiff y wobr ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR). Ceir ystod o gyfleoedd i chi wneud cais am arian i gynnal eich prosiectau cynaliadwyedd ymarferol neu arbrofol eich hun fel rhan o'r meini prawf ar gyfer y Wobr Arian ac Aur. Dyma rai o'r ffynonellau arian ychwanegol ar gyfer y prosiectau hyn:

  • Y Grant Gwyrdd ar gyfer Cymdeithasau Myfyrwyr (arian gan Undeb y Myfyrwyr)
  • Dyfarniadau Mentergarwch Prifysgolion Santander (arian gan REIS)
  • Cyfleoedd i godi arian torfol (cynhelir gan y Brifysgol)

I greu cofnod Gwobr Cynaliadwyedd, mewngofnodwch i Blackboard a dewis "Gwobr Cynaliadwyedd Myfyrwyr" o'r rhestr. Dywedwch wrthym ba weithgareddau cynaliadwyedd rydych wedi'u gwneud drwy lenwi'r blychau yn y llyfr gwaith dyfarnu. Anfonwch e-bost atom i ddweud wrthym eich bod wedi llenwi'r holl flychau ar lefel dyfarniad o'ch dewis chi. Byddwn yn adolygu eich cofnod ac yn cysylltu â chi.

Gallwch ddarllen mwy am y Wobr Cynaliadwyedd ar wefan MyUni.

Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am y digwyddiadau ymgysylltu â myfyrwyr eraill rydym yn eu cynnig.

Dewch yn wirfoddolwr cadwraeth

A volunteer helping to plant

Y Prosiect Ynni Myfyrwyr